Projekt

Här nedan finns företagsprojekt till vilka du kan söka Sammes sommarstipendium. Du kan söka till flera projekt men då bör du rangordna dem i din ansökan. Det räcker med att skriva en ansökan men ange i den de projekt du söker och i vilken ordning.

Arctic center of Energy, Digital visualisering av forskningsprojekt [Läs mer]

Arctic center of Energy, Ecosystem Business Intelligence [Läs mer]
– projektet riktar sig till personer med kunskaper inom programutveckling, AI, visualisering mm

Ballistic Pork, Projektet är återkallat och går inte att söka

Gold Town Games, Bygga nytt simulatorspel [Läs mer]

Gumlin Games, Mechanical Sunset is a mechanical puzzle adventure [Läs mer]

Leosol, Projekt om energieffektivisering [Läs mer]

Magna, Programmera styrning av räls + GUI [Läs mer]
– bör ha goda förkunskaper i Python och objekt-orienterad programmering

Magna, Kalibrering av måltavlor i optiklab [Läs mer]
– behöver matematik och fysikkunskaper motsvarande ett eller två års studier på universitet samt ett intresse för att labba, experimentera och mäta

Magna, Undersökning och analys av laserdrivningstekniker [Läs mer]
– bör ha kunskaper inom analog elektronik och ett intresse av att både räkna på kretslösningar samt arbeta i labbet med mätinstrument

Seize the Frame, Kortfilmer ”Trench”, en sci-fi kortfilm med både action och drama [Läs mer]

Skellefteå kommun, Insatsteam bostäder [Läs mer]

Turborilla, Projekt med att undersöka möjligheter att lyckas med spelsläpp på Steam [Läs mer]
– bör studera företagsekonomi, marknadsföring eller likvärdig utbildning

Uncanny Pictures, Kreativt filmskapande [Läs mer]

Wivid, Marknadsanalysprojekt [Läs mer]