Stipendium

Sammes Stiftelse utlyser och delar ut följande stipendium: Sommarstipendium och affärsstipendium.

Sommarstipendium

Genom sommarstipendiet skapas tid för stipendiaten att utvecklas inom det område som stipendiaten utbildar sig. Det kan ske genom egna projektidéer eller projekt från företag. Det leder till goda möjligheter för stipendiaten till egen utveckling. Under stipendietiden deltar stipendiaterna i utbildningsprojekt med inriktning på bl a affärsmannaskap. Ev. kan lokaler och viss utrustning finnas att tillgå för stipendiaterna på Campus Skellefteå eller på företag. Möten med stipendiater inom andra utvecklingsprojekt skapar också nyttiga kontakter och insikter. Coachande resurser finns framför allt via LTU Business, Arctic Business Incubator (ABI) och Nyföretagarcentrum.

Affärsstipendium

Affärsstipendiet är ett startstipendium till en eller flera personer som startar eller är på väg att starta företag. Stipendiet bidrar till ytterligare kompetensförstärkning och ökar möjligheten för en lyckosam start av företaget. Stipendiet kan vara högst 50 000 kr. Affärsstipendium kan sökas när som helst under året. Kontakta info@sammesstiftelse.se för information.