Stipendium

Sammes Stiftelse utlyser och delar ut följande stipendium: Sommarstipendium och affärsstipendium.

Sommarstipendium

Genom sommarstipendiet skapas tid för stipendiaten att utvecklas inom det område som stipendiaten utbildar sig. Det kan ske genom egna projektidéer eller projekt från företag. Det leder till goda möjligheter för stipendiaten till egen utveckling. Det ska finnas en skarp koppling mellan utbildningen och projekt. Under stipendietiden deltar stipendiaterna i utbildningsprojekt med inriktning på bl a affärsmannaskap. Samarbete finns med Idéforum Skellefteå. Ev. kan lokaler och viss utrustning finnas att tillgå för stipendiaterna på Campus Skellefteå eller på företag. Sommaren 2024 är sommarstipendiet 40 000 kr för varje stipendiat och en extra stipendiesumma på 100 000 kr kan tilldelas förtjänt projekt. Sommaren 2023 delades det ut 18 sommarstipendier. Sommarstipendiet utlyses i slutet på februari/början på mars. Ansökan görs i slutet på mars. Tider meddelas senare.

Affärsstipendium

Affärsstipendiet är ett startstipendium till en eller flera personer som startar eller är på väg att starta företag. Stipendiet bidrar till ytterligare kompetensförstärkning och ökar möjligheten för en lyckosam start av företaget. Stipendiet kan vara högst 50 000 kr. Affärsstipendium kan sökas när som helst under året. Kontakta info@sammesstiftelse.se för information.