Är du student och vill utveckla dina affärs- och produktidéer? Kolla om det finns stipendium för dig att söka!

Sammes Stiftelse skapades 2007 efter att företagaren Samme Lindmark och hans hustru Maud donerat en summa pengar med syftet att främja unga Skellefteåbors intresse för företagande. De olika stipendierna ger möjlighet att utveckla egna idéer, idéer som hämtats från företag eller för att förbereda för övertagande av befintligt företag.
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning och utbildning på högskolenivå som bedrivs i Skellefteå kommun. Detta skall uppnås genom att:

• Främja forskning och utbildning med inriktning mot företagande
• Utdela stipendier för utbildning med inriktning mot företagande

I nuläget delar Sammes Stiftelse ut följande stipendier: Sommarstipendium och Affärsstipendium. Läs mer om dem under Stipendium.