Stipendium

Sammes Stiftelse utlyser och delar ut följande stipendium: Idéstipendium, Affärsstipendium och Stipendium för sommarföretagare.

Idéstipendium

Idéstipendiet är ett stipendium på 1 000 kronor. Stipendiet ska resultera i en beskrivning av en affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. Stipendiet söks vanligtvis på hösten.

Affärsstipendium

Affärsstipendiet är ett startstipendium till en eller flera personer som startar eller är på väg att starta företag. Stipendiet bidrar till ytterligare kompetensförstärkning och ökar möjligheten för en lyckosam start av företaget. Stipendiet kan vara högst 50 000 kr.

Stipendium för sommarföretagare

Genom stipendiet som sommarföretagare skapas tid för stipendiaten så att egna idéer eller idéer från företag kan utvecklas. Det leder till goda möjligheter för stipendiaten till egen utveckling. Under stipendietiden finns möjligheten att delta i utbildningsprojekt med inriktning på bl a affärsmannaskap. Lokaler och viss utrustning finns att tillgå för stipendiaterna på Campus Skellefteå. Möten med stipendiater med andra utvecklingsprojekt skapar också nyttiga kontakter och insikter. Coachande resurser finns framför allt via LTU Business, Arctic Business Incubator och Nyföretagarcentrum.