Stipendium

Sammes Stiftelse utlyser och delar ut följande stipendium: Idéstipendium, Affärsstipendium och Sommarstipendium.

Idéstipendium

Stipendiet är på 5 000 kronor och ska leda till en beskrivning av en affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. Tre stipendier kan delas ut. En person får ingå i högst två ansökningar och ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det. Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se.

Beskriv vad idén är och vad den gör? Vilket problem löser det? Vilka är det som har det problemet (målgrupp)? Hur ska pengar tjänas på idén?

Ansökan lämnas in i slutet på september. Årets datum framgår av årets informationsaffisch för Idéstipendiet.

Affärsstipendium

Affärsstipendiet är ett startstipendium till en eller flera personer som startar eller är på väg att starta företag. Stipendiet bidrar till ytterligare kompetensförstärkning och ökar möjligheten för en lyckosam start av företaget. Stipendiet kan vara högst 50 000 kr. Affärsstipendium kan sökas när som helst under året. Kontakta info@sammesstiftelse.se för information.

Sommarstipendium

Genom sommarstipendiet skapas tid för stipendiaten att utvecklas inom det område som stipendiaten utbildar sig. Det kan ske genom egna projektidéer eller projekt från företag. Det leder till goda möjligheter för stipendiaten till egen utveckling. Under stipendietiden deltar stipendiaterna i utbildningsprojekt med inriktning på bl a affärsmannaskap. Ev. kan lokaler och viss utrustning finnas att tillgå för stipendiaterna på Campus Skellefteå eller på företag. Möten med stipendiater inom andra utvecklingsprojekt skapar också nyttiga kontakter och insikter. Coachande resurser finns framför allt via LTU Business, Arctic Business Incubator (ABI) och Nyföretagarcentrum.