Skicka in din ansökan här

Sommarstipendium för medverkan i projekt från företag (sista ansökningsdag 2021-03-31)

Ansökan skickas till info@sammesstiftelse.se

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Den eller de som ansöker om stipendium för medverkan i projekt från företag ska vara student eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan uppfyllas genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Information och förhållningsregler för stipendiaten

 • I ansökan ska det tydligt framgå att du planerar att senare starta företag eller förbereda start av företag. Ett viktigt inslag i arbetet ska handla om möjlighet till kommersialisering.
 • Stipendiet är högst 25 tkr/person + motiverbara omkostnader.
 • Rådgivning och stöd väljs från lämplig organisation. Exempel är LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
 • Om du får stipendium ska du finnas på plats dagligen i anvisade lokaler.
 • Du ska följa överenskomna närvarotider och regler för sommarföretagandet.
 • Du ska delta i utbildningsinslag, språngbrädor, möten och uppföljningar och gemensamma träffar.
 • Du ska närvara vid den gemensamma avslutningen i augusti.
 • Du medverkar i den information och marknadsföring som kommer att ske före och efter sommarföretagandet. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
 • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.

Sommarstipendium för studentprojekt (sista ansökningsdag 2021-03-31)

Ansökan skickas till info@sammesstiftelse.se

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Den eller de som ansöker om stipendium för sommarföretagare ska vara student eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan uppfyllas genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Information och förhållningsregler för stipendiaten

 • I ansökan ska det tydligt framgå att du planerar att senare starta företag eller förbereda start av företag. Ett viktigt inslag i arbetet ska handla om möjlighet till kommersialisering.
 • Stipendiet är högst 25 tkr/person + motiverbara omkostnader.
 • Rådgivning och stöd väljs från lämplig organisation. Exempel är LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
 • Om du för stipendium ska du finnas på plats dagligen i anvisade lokaler på Campus Skellefteå.
 • Du ska följa överenskomna närvarotider och regler för sommarföretagandet.
 • Du ska delta i utbildningsinslag, språngbrädor, möten och uppföljningar och gemensamma träffar.
 • Du ska närvara vid den gemensamma avslutningen i augusti.
 • Du medverkar i den information och marknadsföring som kommer att ske före och efter sommarföretagandet. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
 • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.

Idéstipendium

Stipendiet är på 5 000 kronor och ska leda till en beskrivning av en affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. Tre stipendier kan delas ut. En person får ingå i högst två ansökningar och ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det. Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se.

Beskriv vad idén är och vad den gör? Vilket problem löser det? Vilka är det som har det problemet (målgrupp)? Hur ska pengar tjänas på idén?

Ansökan lämnas in i slutet på september. Årets datum framgår av årets informationsaffisch för Idéstipendiet.