om-sammes-stiftelse

Samme Lindmark -  hedersam innovatör och entreprenör

Samme Lindmark föddes 1930 i Forslunda strax utanför Burträsk och har sedan mitten av 1960-talet satt sin prägel på Skellefteå som företagarstad. Tillsammans med kollegan Helge Karinen startade han Karolin Invest som köpte upp billiga, olönsamma företag som trots allt hade potential att utvecklas. I mitten av 1990-talet hade Karolin Invest, tack vare Sammes och Helges driftighet, blivit en storkoncern med 2000 anställda över hela landet. 1990 tilldelades de båda kollegorna Albert Bonniers pris som Årets Företagare. Några år senare sålde Samme Lindmark och Helge Karinen Karolin Invest till investmentbolaget Atle. Därefter startade Samme investmentbolaget Treac som investerar i industriföretag och som idag äger Zone Systems, Extena och Ambra Ventilation. Av en av sina fyra döttrar, Ann-Sofi Ådin Bjurman, har Samme Lindmark beskrivits som utvecklingsbenägen och målinriktad. Under sitt yrkesverksamma liv betonade han kompetens och ville att hans medarbetare skulle utvecklas. Den donation som han och hustrun Maud gjorde 2007 och som idag utgör grunden för Sammes Stiftelse går därför helt i linje med hans utvecklingsvilja och framåtanda. Samme Lindmark har varit en viktig del av Skellefteås närings- och företagarliv under en stor del av 1900-talet och han har varit norra Västerbotten trogen under hela sitt liv. Hans syn på entreprenörskap kan kanske bäst sammanfattas med några rader från boken "Så lyckas du som företagare" från 2006 där Samme Lindmark medverkade: "Man ska inte hålla på med svammel och lögner. Man ska vara uppriktig och ärlig. Man ska vara hedersam."