Aktuellt

Utlysning av Sommarstipendier

Nu utlyses Sammes sommarstipendium, Ansökningsblanketter finns under fliken Ansök och företagsprojekt att söka under fliken Projekt.

Projektet Secret Library tilldelades 100 000 kr

Styrelsen för Sammes stiftelse beslutade i samband med projektredovisningen den 24 augusti att tilldela projektet Secret Library ett extra stipendium på 100 000 kr som det projekt som var bäst för Skellefteå. Stipendiaterna Marina Georgescu, Eddie Andersson Lundkvist och Stina Oskarsson fick dela på summan. På bilden syns Jörgen Markgren Sammes stiftelse, Linus Johansson Try New Things, Marina sommarstipendiat, Henrik Melander Creative Croud samt stipendiaterna Eddie och Stina.

Sammes stiftelse

Vid styrelsemötet den 17 april beslöt stiftelsen att dela ut 20 stipendier á 30 000 kr. Det är fem studentprojekt som fått stöd och fem företagsprojekt. Den 24 augusti så redovisar stipendiaterna sina projekt i Forumsalen. Stipendiaterna får under sommaren möjlighet att utvecklas i projekt som har skarp koppling till den utbildning som stipendiaten går. Totalt ansökte 56 personer om att få stipendium.

Nytt för i år är att Sammes stiftelse avser att dela ut sammanlagt 100 000 kr till det eller de projekt som har störst betydelsen för utveckling av Skellefteås näringsliv.

Idéforum är en ny samarbetspart med Sammes stiftelse. De medfinansierar fyra stipendier så det kommer att heta att fyra av stipendiaterna blir mottagare av ”Sammes Idéforumstipendium”.

Projektstart är måndagen den 5 juni. Under juni månad genomförs som tidigare ett utbildningspaket med kortare utbildningar som rör affärsmannaskap.

Sammes sommarstipendiater

Onsdagen den 24 maj så mottog Sammes sommarstipendiater sina diplom i Sammes trappa på Campus. En nyhet är att alla stipendiater får genom ett samarbete med företaget WDO delta i Creative Summit den 8 juni. Den har tonvikt på vad som händer med kreativiteten då ”AI och maskininlärning drabbar oss som en tsunamivåg” och med internationella talare på det temat.
Bland föreläsarna märks Stefania Druga som just nu forskar hos Microsofts Human-AI eXperience Team och flera personer knutna till danska Lego Group, bland andra Liz Carey, Head of Play Discovery.

Jörgen Markgren
Kontaktperson/handläggare
Jorgen.markgren@sammesstiftelse.se
070-371 22 25