Aktuellt mall

Hjälp Sammes stiftelse att locka hem studenter från Skellefteå som studerar på annan ort!

Sammes stiftelse

Sammes stiftelse delar ut sommarstipendier till studenter som pluggar på Universitet/högskola. Sommaren 2021 så var det 31 sommarstipendiater och sommaren 2022 var det 24. De flesta fick 25 000 kr. Totalt delades 745 000 kronor ut 2021 och 560 000 år 2022. I praktiken innebar det att Sammes stiftelse skapade intressant och värdefull sysselsättning för många studenter och utvecklingsresurser till företag. Det ledde till att många tillbringade sommaren i Skellefteå. Sätts ett värde på 300 kr/timme så skapade 2021 utvecklingsresurser på 3 miljoner kronor och 2022 över 2 miljoner. Vi vill nu locka Skellefteåungdomar som studerar på annan ort att komma hem under sommaren och bli Sammes sommarstipendiater i projekt som kommer från företag. Förhoppningsvis kan det leda till att de efter examen väljer att söka ett jobb i Skellefteå.

Stipendierna ska leda till utveckling av näringslivet i Skellefteå samt ge möjlighet för de studerande att under sommaren få utvecklas i ett projekt som har stark koppling till den utbildning som hen går.

Finnas något lämpligt projekt som sommarstipendiater skulle kunna medverka i hos er? Det behöver inte bara handla om teknik. Det kan röra sig om alla tänkbara kompetensinriktningar som finns hos er och där en student eller två kunde passa. Tänk på ekonomer, samhällsvetare, ja varför inte personalvetare eller allt annat tänkbart. Ange gärna vilka kompetenser som ni vill att stipendiater ska ha, vilken utbildning de bör gå osv. Stiftelsen ser också gärna att fler kvinnor blir stipendiater. Ni behöver inte anställa stipendiaten. Stipendiaten är inte heller anställd av Sammes stiftelse men vi ser till att försäkra stipendiaten för olycksfall och ansvar. Ni behöver kanske förse stipendiaten med en arbetsplats och möjligen om utrustning behövs. Stipendiaten måste under sommaren bo i Skellefteå men det brukar inte vara något problem om familjen bor i Skellefteå.

Finns något lämpligt projekt hos er?

Finnas något lämpligt projekt som sommarstipendiater skulle kunna medverka i hos er? Det behöver inte bara handla om teknik. Det kan röra sig om alla tänkbara kompetensinriktningar som finns hos er och där en student eller två kunde passa. Tänk på ekonomer, samhällsvetare, ja varför inte personalvetare eller annat tänkbart. Ange gärna vilka kompetenser som ni vill att stipendiater ska ha, vilken utbildning de bör gå osv. Stiftelsen ser gärna att fler kvinnor blir stipendiater.

Ni behöver inte anställa stipendiaten. Stipendiaten är inte heller anställd av Sammes stiftelse men vi ser till att försäkra stipendiaten för olycksfall och ansvar. Ni behöver kanske förse stipendiaten med en arbetsplats och möjligen om utrustning behövs. Stipendiaten måste under sommaren bo i Skellefteå men det brukar inte vara något problem om familjen bor i Skellefteå.

Skapar viktiga kontakter

Att delta i ett företagsprojekt för stipendiaten kan leda till värdefulla kontakter som även är av värde för företaget. Vid utvärdering från 2022 års stipendiater så gav de ett sammanfattande betyg på 4,5 på en femgradig skala.

Förslag till projekt

Har ni förslag till projekt som skull passa för stipendiater att syssla med under 8 – 10 veckor hos er. Skicka till mig på adressen jorgen.markgren@sammesstiftelse.se. senast den 10 februari. Det ger oss då möjlighet att marknadsföra projekten för studenter vid olika universitet och högskolor. Vi har bra kontakter med både studenter vid alla Luleå Tekniska utbildningar och Umeå Universitets men jobbar nu med att få ut information till studenter i hela Sverige. Vi kommer att marknadsföra på sociala medier och företagsprojekten kommer att presenteras på vår hemsida.

Ni ges naturligtvis möjlighet att träffa intresserade studenter så att ni kan se att ni får vad ni vill ha. Har ni frågor så får ni gärna ringa mig.

Jörgen Markgren
Kontaktperson/handläggare
Jorgen.markgren@sammesstiftelse.se
070-371 22 25