Sommarstipendium för medverkan i projekt från företag (sista ansökningsdag 2023-03-27)

Ansökan skickas till info@sammesstiftelse.se

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Den eller de som ansöker om stipendium för medverkan i projekt från företag ska vara student eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan uppfyllas genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Information och förhållningsregler för stipendiaten
  • I ansökan ska det tydligt framgå att du planerar att senare starta företag eller förbereda start av företag. Ett viktigt inslag i arbetet ska handla om möjlighet till kommersialisering.
  • Stipendiet är högst 25 tkr/person + motiverbara omkostnader.
  • Rådgivning och stöd väljs från lämplig organisation. Exempel är LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
  • Om du får stipendium ska du finnas på plats dagligen i anvisade lokaler.
  • Du ska följa överenskomna närvarotider och regler för sommarföretagandet.
  • Du ska delta i utbildningsinslag, språngbrädor, möten och uppföljningar och gemensamma träffar.
  • Du ska närvara vid den gemensamma avslutningen i augusti.
  • Du medverkar i den information och marknadsföring som kommer att ske före och efter sommarföretagandet. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
  • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.