Idéstipendium

Stipendiet är på 5 000 kronor och ska leda till en beskrivning av en affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. Tre stipendier kan delas ut. En person får ingå i högst två ansökningar och ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det. Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se.

Beskriv vad idén är och vad den gör? Vilket problem löser det? Vilka är det som har det problemet (målgrupp)? Hur ska pengar tjänas på idén?

Ansökan lämnas in i slutet på september. Årets datum framgår av årets informationsaffisch för Idéstipendiet.