Skicka in din ansökan här

Sommarstipendium för medverkan i projekt från företag

Ansökan skickas till info@sammesstiftelse.se

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Den eller de som ansöker om stipendium för medverkan i projekt för företag ska vara student eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan göras genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Information och förhållningsregler för stipendiaten

 • I ansökan ska det tydligt framgå att du planerar att senare starta företag eller förbereda start av företag. Ett viktigt inslag i arbetet ska handla om möjlighet till kommersialisering.
 • Stipendiet är högst 25 tkr/person + motiverbara omkostnader.
 • Rådgivning och stöd väljs från lämplig organisation. Exempel är LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
 • Om du får stipendium ska du finnas på plats dagligen i anvisade lokaler på Campus Skellefteå.
 • Du ska följa överenskomna närvarotider och regler för sommarföretagandet.
 • Du ska delta i utbildningsinslag, språngbrädor, möten och uppföljningar och gemensamma träffar.
 • Du ska närvara vid den gemensamma avslutningen i augusti.
 • Du medverkar i den information och marknadsföring som kommer att ske före och efter sommarföretagandet. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
 • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.

Motivera varför du är behörig att söka

Övrigt

Sommarstipendium för studentprojekt

Ansökan skickas till info@sammesstiftelse.se

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Den eller de som ansöker om stipendium för sommarföretagare ska varastudent eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan göras genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Information och förhållningsregler för stipendiaten

 • I ansökan ska det tydligt framgå att du planerar att senare starta företag eller förbereda start av företag. Ett viktigt inslag i arbetet ska handla om möjlighet till kommersialisering.
 • Stipendiet är högst 25 tkr/person + motiverbara omkostnader.
 • Rådgivning och stöd väljs från lämplig organisation. Exempel är LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
 • Om du får stipendium ska du finnas på plats dagligen i anvisade lokaler på Campus Skellefteå.
 • Du ska följa överenskomna närvarotider och regler för sommarföretagandet.
 • Du ska delta i utbildningsinslag, språngbrädor, möten och uppföljningar och gemensamma träffar.
 • Du ska närvara vid den gemensamma avslutningen i augusti.
 • Du medverkar i den information och marknadsföring som kommer att ske före och efter sommarföretagandet. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
 • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.

Motivera varför du är behörig att söka

1. Produkt/tjänst

2. Kunderna och marknaden

3. Konkurrenterna

4. Marknadsföring

5. Leverantörer/samarbetspartners

6. Försäljnings-, intäkts- och kostnadsbudget

7. Sommarföretagandet

8. Planering och sökt belopp

Kort beskrivning av de olika aktiviteter som pengarna ska användas till, kostnader samt tidplan. Söker du för resor kan du här förklara varför du ska resa och va

9. Övrigt

Affärsstipendium

Affärsstipendium kan sökas när som helst under året.

Den eller de som ansöker om Affärsstipendium ska vara student eller anställd vid universitet eller högskola. Huvuddelen av verksamheten måste dessutom bedrivas i Skellefteå kommun. Detta kan göras genom att exempelvis vara folkbokförd i Skellefteå kommun. Ansökan behandlas konfidentiellt.

 

Information och förhållningsregler för stipendiaten

 • Det ska vara tydligt att du kommer att starta företag senast hösten -18.
 • Rådgivning och stöd bör finnas från lämplig organisation, exempelvis Start, Con­nect Norr, LTU Business, Nyföretagarcentrum och ABI.
 • Lokaler och övriga resurser du kan behöva diskuteras med Sammes Stiftelse.
 • Du ska delta i gemensamma träffar och informationsmöten.
 • Du ska medverka i den information och marknadsföring som Sammes stiftelse kommer att göra. Du avgör själv vad du vill berätta om din affärsidé.
 • Du ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det.

1. Produkt/Tjänst

2. Kunderna och marknaden

3. Konkurrenterna

4. Marknadsföring

5. Leverantörer/samarbetspartners

6. Försäljnings-, intäkts- och kostnadsbudget

7. Planering och sökt belopp

(Kort beskrivning av de olika aktiviteter som pengarna ska användas till, kost­naderna samt tidplan. Söker du för resor ska du berätta varför du ska resa och var

8. Övrigt

Idéstipendium

Stipendiet är på 1 000 kronor och ska leda till en beskrivning av en affärsidé och vilken typ av utveckling den kan leda till. En person får ingå i högst två ansökningar och ska vara skriven i Skellefteå, eller ha för avsikt att bli det. Ansökan ska omfattas av högst 800 tecken och skickas som e-postmeddelande till info@sammesstiftelse.se.

Beskriv kort produktens grundidé. Vad är nytt med den? Vilka är de potentiella kunderna? Hur ska pengar tjänas på idén?